شرکت آراژن ویرا ایرانیان با همکاری شرکت‌ جامین زیست هم اکنون به متقاضیانی در بیش از ۲۰ استان کشور خدمات آزمایشات ژنتیکی را ارائه میدهد.  یکی از این آزمایشات رصد وجود صفت چندقلوزایی در گوسفندان میباشد که در مراحل اول زندگی دام (بره یک ماهه به بعد) از طریق آزمایش DNA قابل تشخیص می باشد. از همان سال اول مرحله تجاری سازی دامهای چندقلوزا، آزمایشات تشخیص چندقلوزایی را انجام داده ایم و هم اکنون نیز این کار در این شرکت برای دامدان متقاضی در سراسر کشور انجام می شود. در این ارتباط، دامدار پس از انجام آزمایش در ماههای اول پس از تولد بره از ژنوتیپ و در نتیجه از وضعیت چندقلوزایی دام خویش مطلع گردیده و در نتیجه از انجام هزینه اضافی نگهداری دام های غیرچندقلوزا در گله جلوگیری خواهد کرد، بنابراین هم از لحاظ مالی صرفه جوی خواهد داشت و هم بهتر می تواند دامداریش را مدیریت کند. برای اینکه بدانید دامهایتان دارای ژن چند قلوزایی میباشند یا خیر میتوانید با ما در تماس باشید.

آزمایش ژنتیک دام