گوسفند و بز جزو دامهایی هستند که فحلی (آمادگی جفت گیری) آنها به فصل وابسته است. یعنی در فصل تولید مثل ( اواسط مرداد تا اواسط آبان ماه که بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت است) احتمال فحل شدن دام وجود دارد و عموما خارج از این بازه زمانی دام فحل نیست. به منظور اینکه بتوانیم هم کاری بکنیم که دامهای ما در خارج از این بازه زمانی شکم خالی نمانند و اینکه دامها همزمان زایمان کنند تا مدیریت گله راحت تر شود، از روشهای همزمان سازی فحلی استفاده میکنیم. شرکت آراژن با بهره گیری از دو متخصص مجرب در مباحث فیزیولوژی تولید مثل دام پروتکلها و داروهای مربوط به همزمان سازی فحلی بهینه را بسته به شرایط دامهایتان، موقعیت جغرافیایی و شرایط فصلی، ارائه میدهد.

برای دریافت پروتکل خاص دامهایتان و داروهای مربوطه با ما تماس بگیرید.