تصور کنید میخواهید یک راس قوچ هوموزایگوت یا هتروزایگوت بخرید، هر چند که سودآوری این خرید برای شما بالاست اما سوالی که مطرح است این است که اگر این دام را بخرید و ببینید تنها درصد پایینی از دامهایی که با این قوچ جفت گیری کرده اند آبستن شده اند، چه کار میکنید؟ اگر آن را به عنوان قوچ عالی بفروشید، کار غیر انسانی انجام داده اید، اگر آن را به عنوان قوچ به درد نخور بفروشید، ضرر کرده اید. شما میمانید و میش هایی که فحل میشوند و قوچی که آبستنشان نمیتواند بکند.  تحقیقات ما نشان داده است که میزان کیفیت و کمیت اسپرم را نمیتوان از روی ظاهر آن مشخص کرد. پیشنهاد ما به شما این است که قبل از اینکه قوچ را تهیه کنید برایتان اسپرم آن را آنالیز کنیم. با دریافت نتیجه آنالیز احتمالا با اطمینان بیشتری قوچ را خریداری خواهید کرد. برای انجام آزمایشات آنالیز اسپرم با ما در تماس باشید