یک پاراگراف در مورد دکتر رضا معصومی

دکتر رضا معصومی متولد سال ۱۳۶۱ در زنجان هستند و هم اکنون یکی از اعضای اصلی شرکت آراژن ویرا می‌باشند. ایشان پس از اخذ مدرک کارشناسی در رشته علوم دامی از دانشگاه زنجان در دوره فیزیولوژی دام در دانشگاه تهران پذیرفته شدند و پس از تکمیل پایان نامه کارشناسی ارشد خود در فیزیولوژی تولید مثل دام در مرکز تولید فرآورده های ژنتیکی مرکز اصلاح نژاد دام کشور، در دروه دکتری دانشگاه زنجان با رتبه یک پذیرفته شدند. نتایج رساله دکتری ایشان در رابطه با مدیریت تولید مثل گاوهای شیری با تمرکز بر روش­های پیش همزمانی کوتاه چرخه­های تخمدانی هم اکنون جز هسته اصلی برنامه های مدیریت تولید مثل بسیاری از گله های شیری می باشد. ایشان مطالعات خود را در خصوص تولید مثل دام در دانشگاه کویینزلند استرالیا زیر نظر پروفسور مایکل مگاون ادامه داده و پس از بازگشت به کشور در بخش فیزیولوژی گروه علوم دامی دانشگاه زنجان مشغول به کار شدند. ایشان در سال ۲۰۱۴ پس از اخذ ویزای دانشجویان دکتری ممتاز از دولت استرالیا جهت تکمیل مطالعات خود در خصوص فیزیولوژی تولید مثل گوسفند در گروه تولید مثل دانشگاه سیدنی استرالیا زیر نظر دکتر سایمون دی گراف و دکتر تامارا لیهی مشغول به فعالیت شده و پس از بازگشت به کشور آزمایشگاه فراوری و انجماد اسپرم را به همراه همکاران دیگر بخش فیزیولوژی دام راه اندازی نمودند. سپس در سال ۲۰۱۷ پس از شرکت در یک پروژه ایمونولوژی در گوسفند  با هدف یادگیری تکنیک­های پیشرفته تولید رویان­های آزمایشگاهی گوسفند به دانشگاه مونش استرالیا رفته و پس از بازگشت، آزمایشگاه تولید رویان‌های آزمایشگاهی گوسفند را راه اندازی نمودند. سطح زبان انگلیسی ایشان بسیار عالیست به طوری که صراحت همراه با فصاحت در کلام انگلیسی ایشان به روشنی قابل تشخیص میباشد. پیشینه علمی- عملی دکتر معصومی به همراه اخلاق حرفه‌ای ایشان زمینه ساز همکاری وی از ابتدا شکل گیری این شرکت شد و آقای دکتر معصومی یکی از پایه‌های اساسی این شرکت می‌باشند. نقش اساسی ایشان در این شرکت مباحث مربوط به تولید مثل در گوسفند، ارائه پروتکل‌های اساسی همزمان سازی فحلی برای تلقیح طبیعی، واژینال و لاپاروسکوپی، تدریس دوره‌های آموزشی تکنیکال و کاربردی این شرکت می‌باشد. همچنین با همکاری ایشان، شرکت آراژن در حال راه اندازی آزمایشگاه انتقال جنین نیز می‌باشد.

دکتر رضا معصومی

تحصیلات

لیسانس

دانشگاه زنجان

مهندسی کشاورزی علوم دامی

سال اخذ مدرک: 1383

فوق لیسانس

دانشگاه تهران

فیزیولوژی دام

سال اخذ مدرک: 1386

دکتری

دانشگاه تهران

فیزیولوژی دام

سال اخذ مدرک: 1391

رزومه کاری مرتبط با تخصص

 • راه اندازی آزمایشگاه تولید رویان های آزمایشگاهی گوسفند
 • راه اندازی آزمایشگاه فرآوری و انجماد اسپرم با مشارکت و همراهی اعضای هیئت علمی بخش فیزیولوژی دام گروه علوم دامی دانشگاه

افتخارات

 • نفر اول آزمون ورودی دکتری تخصصی فیزیولوژی دام دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۶
 • دریافت بورسیه تحصیلی مقطع دکتری تخصصی از وزرات علوم و تحقیقات در سال ۱۳۸۷
 • دریافت ویزای دانشجویان دکتری ممتاز از دولت استرالیا در سال ۱۳۹۰

پژوهش های علمی

  • Zarei, M, Rostami, B, Masoumi, R, Sharafi, M, Shahir, MH, Stear, M & Catt, S. Egg yolk enriched with polyunsaturated fatty acids (PUFAs) improves the shelf life of ram semen in liquid storage. Small Ruminant Research. 2018 166: 87-92.
  • Taghilou P, Rostami B, Masoumi R, Mirzaei-Alamouti H. Effects of supplementation of the Tris-egg yolk extender with n-3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) on frozen-thawed ram semen characteristics. Small Ruminant Research. 2017 Oct 1;155:1-5.
  • Zargari S, Masoumi R, Rostami B, Nejatbakhsh R, Eskandari-Nasab MP. Morphological and biochemical characteristics of Afshari and Afshari× Booroola Merino cross bred rams (cross-continental cross breeding) semen before and after cryopreservation. Small Ruminant Research. 2016 Jun 1;139:26-9.
  • Masoumi R, Badiei A, Shahneh AZ, Kohram H, Dirandeh E, Colazo MG. A short presynchronization with PGF2α and GnRH improves ovarian response and fertility in lactating Holstein cows subjected to a Heatsynch protocol. Annals of Animal Science. 2017 Jan 1;17(1):169-77.
  • Barkhori-Mehni S, Karami-Shabankareh H, Masoumi R, Kazemi-Bonchenari M, Pezeshki A, Badiei A, Dirandeh E, Colazo MG. Effect of Exogenous Progesterone or Flunixin Meglumine After AI on Serum Progesterone Concentration and Pregnancy per AI in Lactating Dairy Cows. Anim. Reprod. 2018 Apr 1;15(2):140-7.
  • Dirandeh E, Masoumi R, Didarkhah M, Samadian F, Davachi ND, Colazo M. Effect of presynchronization prior to Ovsynch on ovulatory response to first GnRH, ovulatory follicle diameter and pregnancy per AI in multiparous Holstein cows during summer in Iran. Annals of Animal Science. 2018 Jul 1;18(3):713-22.
  • Dirandeh E, Roodbari AR, Gholizadeh M, Deldar H, Masoumi R, Kazemifard M, Colazo MG. Administration of prostaglandin F2α ۱۴ d before initiating a G6G or a G7G timed artificial insemination protocol increased circulating progesterone prior to artificial insemination and reduced pregnancy loss in multiparous Holstein cows. Journal of Dairy Science. 2015 Aug 1;98(8):5414-21.
  • Badiei A, Aliverdilou A, Amanlou H, Beheshti M, Dirandeh E, Masoumi R, Moosakhani F, Petit HV. Postpartum responses of dairy cows supplemented with n-3 fatty acids for different durations during the peripartal period. Journal of Dairy Science. 2014 Oct 1;97(10):6391-9.
  • Masoumi R, Badiei A, Mousakhani F, Dirandeh E, Zhandi M, Stear M. Quantification of the uterine involution and dimensions, hormonal response and reproductive performance of pyometric and healthy dairy cows treated with Dinoprost. South African Journal of Animal Science. 2018;48(2):222-33.
  • Khodaei-Motlagh M, Shahneh AZ, Masoumi R, Derensis F. Alterations in reproductive hormones during heat stress in dairy cattle. African Journal of Biotechnology. 2011;10(29):5552-8.
  • Zendehdel M, Moosadoost Y, Masoumi R, Rostami B, Shahir M.H. and Hassanpour S. Endogenous Nitric Oxide and Dopamine Regulate Feeding Behavior in Neonatal Layer-type Chickens. Annals of Animal Science. 2017 Oct 1;17(4):1029-42.
  • Mehri R, Rostami B, Masoumi R, Shahir MH. Effect of injection of GnRH and hCG on day 5 post mating on maternal P4 concentration and reproductive performance in Afshari ewes. Journal of Comparative Pathobiology. 2018;14(4).
  • Menatian S, Alamouti HR, Fatahnia F, Masoumi REffects of pre-pubertal plane of nutrition on skeletal growth, lamb mortality, igf-1 concentrations, quantity and quality of colostrum production in Kurdish female lambs. Iranian Journal of Applied Animal Science. 2016 Dec 1;6(4).
  • Menatian S, Alamouti HM, Fatahnia F, Masoumi REffect of pre-pubertal plan of nutrition on reproductive performance, hormone concentrations and milk production in Kurdish female lambs. Iranian Journal of Applied Animal Science. 2016 Jan 1;6(3):613-20.
  • Masoumi R, Towhidi A, Javaremi AN, Nabizadeh H, Zhandi M. Influence of PGF 2 alpha on semen quality and libido in Holstein bulls. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 2011 Mar 21;35(1):1-6.
  • Towhidi A, Zali A, Khoshsokhan A, Khazali H, Zhandi M, Rezayazdi K, Masoumi R, Gholami H. The effect of feeding frequency on the hormonal profile, carcass characteristics, and feedlot performance in Iranian Holstein calves. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 2010 May 11;34(2):137-42.