یک پاراگراف در مورد دکتر رحیم عصفوری

دکتر رحیم عصفوری متولد ۱۳۳۸ در زنجان بوده و هم اکنون رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آراژن ویرا ایرانیان می باشند. ایشان ورودی سال ۱۳۵۶ به دانشگاه بوده و در سال ۱۳۶۱ موفق به اخذ مدرک کارشناسی در رشته مهندسی علوم دامی از دانشگاه تبریز گردید. وی تا سال ۱۳۶۸ مسئولیت های مختلف مرتبط با رشته تحصیلی خود را در جهاد سازندگی استان زنجان عهده دار بود. در سال ۱۳۶۸ (۱۹۸۹ میلادی) پس از قبولی در آزمون پذیرش بورسیه جهاد سازندگی، برای ادامه تحصیل عازم کشور مجارستان شد و در دانشگاه کشاورزی گودولو مشغول تحصیل شد و پایان نامه خود را در ارتباط با بررسی روند اصلاح ژنتیکی و ارتباط آن با محیط در گاو هلشتاین تحت نظارت اساتید دانشگاه گودولو در سال ۱۳۹۲ به پایان رسانید. در همان سال پس از قبولی در امتحانات ورودی آکادمی علوم مجارستان، دوره دکتری خود را زیر نظر پروفسور Fesus Laszlo  با تحقیق پلی مورفیزم مارکرهای ژنتیکی بیوشیمیایی در ده نژاد اصلی گوسفندان ایرانی در سال ۱۹۹۵ به پایان رسانید. ایشان پس از بازگشت به ایران آزمایشگاه مارکرهای ژنتیکی را در موسسه تحقیقات علوم دامی و نیز در مرکز اصلاح نژاد و بهبود شیر راه اندازی نمود و پس از پذیرفتن مسئولیت های مختلف و تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در ارتباط با ژنتیک مولکولی و اصلاح نژاد، توانست ایده اصلی الحاق ژن FecB را به گوسفندان نژاد افشاری ارائه دهد که به همراه تعدادی از اساتید و همکاران ارزنده دانشگاه زنجان و همراهی مسئولین و محققین جهاد کشاورزی استان و نیز حمایت معاونت اموردام وزارت جهادکشاورزی وقت، در دانشگاه زنجان به اجرا در آمد. این پروژه تحقیقاتی هم اکنون به نتیجه عملی رسیده و باعث ایجاد گوسفندان افشاری چند قلو زا شده است که در عمده نقاط کشور تقاضا برای پرورش آن وجود دارد.

زمینه‌های‌ فعال تحقیقاتی

 • ژن های بزرگ اثر در گوسفندان

 • ژنتیک مولکولی دام

 • کاربرد مارکرهای ژنتیکی بیوشیمیایی در اصلاح نژاد گوسفند

 • بکارگیری مارکرهای مولکولی در اصلاح نژاد دام

 • تنوع و فواصل ژنتیکی

 • روند اصلاحی در جامعه  رو به ترقی

دکتر رحیم عصفوری

تحصیلات

دوره تحصیلی

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

نام دانشگاه

دانشگاه تبریز

دانشگاه کشاورزی گودولو -مجارستان

آکادمی علوم مجارستان

رشته تحصیلی

مهندسی کشاورزی- علوم دامی

اصلاح نژاد دام

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

سال اخذ مدرک

1362

1370

1374

سوابق علمی و اجرایی اخیر

 • مدیر عامل شرکت آراژن ویرا ایرانیان
 • مشاور استاندار زنجان
 • معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی استانداری زنجان
 • رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان
 • معاون برمانه ریزی و اشتغال استانداری زنجان
 • مشاور استاندار زنجان در امور برنامه ریزی
 • مشاور استاندار زنجان در امور برنامه ریزی
 • بازنشسته هیات علمی
 • معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • رییس گروه منابع مالی و نظارت دبیرخانه شورای عالی زیست فناوری کشور
 • نماینده تام‌الاختیار در کارگروه تخصصی کمیسیون طرح‌ها و لوایح وزارتخانه جهاد کشاورزی
 • مسئول زیر کمیته تخصصی بیوتکنولوژی دام، طیور و آبزیان
 • رییس کمیسیون معاملات پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • رییس شورای اطلاع‌رسانی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • رییس و عضو هیات انتخاب مشاور پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • رییس و عضو کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی
 • رییس سازمان جهاد سازندگی استان زنجان و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی
 • رییس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان زنجان و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی
 • معاون پژوهشی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان زنجان و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی
 • مسئول کمیته امور دام جهاد سازندگی استان زنجان
 • مسئول کمیته دامپزشکی جهاد سازندگی استان زنجان

طرح‌های اجرا شده و طرح‌های تحقیقاتی در دست اجرا مرتبط با تخصص

 • تعیین خصوصیات ژنتیکی و بررسی قرابت اسب کاسپین ایران با سایر نژادهای اسب ایرانی
 • ارزیابی ترکیبات شیمیایی ژنوتیپ های تال فسکیو و بررسی قابلیت هضم ژنوتیپ های برتر
 • اثر تعداد دفعات خوراکدهی و نوع الیاف خوراک بر بیان ژن آنزیمهای لیپوژنز در کبد مرغ‌های مادر گوشتی
 • بررسی ساختار ژنتیکی گاومیش‌های بومی ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
 • شناسایی ژنهای بزرگ اثر مربوط به اجزای شیر بر روی کروموزومهای ۳ و ۱۴ و ۲۰ در گله‌های تجاری هلشتاین
 • شناسایی QTLهای ورم پستان با استفاده از شمارش سلولهای سوماتیکی (SCC) در گاو شیری هلشتاین
 • ارتباط ژنهای DGAT1،  OPN، PPARGCIA با صفات تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایرانی
 • تشخیص و مکان‌یابی QTLهای موثر بر تولید شیر روی کروموزوم شماره ۶ در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران
 • شناسایی ناقلین بیماری‌های ژنتیکی SCID، OLWS در اسب‌های عرب و تروبرد با استفاده از روش PCR
 • پایش نقایص ژنتیکی احتمالی ناشی از جنگ خلیج فارس بر روی دامهای بومی (بز، گاو، گاومیش ) استان خوزستان
 • شناسائی و تعیین فراوانی ژنوتیپ های مقاوم به اسکراپی در میان جمعیت های گوسفند ایرانی به روش Real time PCR
 • پایش نقایص ژنتیکی احتمالی ناشی از جنگ خلیج فارس بر روی جمعیت بزهای بومی استان خوزستان

مقالات بین المللی

 • Molaee, V., R. Osfoori, M.P. Eskandari Nasab and S., Qanbari. 2008. Genetic relationships among six Iranian indigenous sheep populations based on microsatellite analysis. Elsevier. G Model. Rumin-3553.
 • Ahmadi, M., Y. Mohammadi, H. Darmani Kuhi, R. Osfoori and S., Qanbari. 2008. Association of milk protein genotypes with production traits and somatic cell count of Holstein cows. Journal of geological sciences. 8(7): 1231-1235.
 • Qanbari, S., M.P. Eskandari Nasab, R. Osfoori and A. Hagh Nazari. 2007. Power of Microsatellite markers for analysis of genetic variation and parentage verificatiom in sheep. Pakistan journal of biological sciences. 10:1632-1638.
 • Qanbari, S., R. Osfoori and M.P. Eskandari Nasab.2007. Aperliminary study of marker data applicability in gene introgression program for Afshari sheep breed. Biotechnology. 6(4): 513-519.
 • Osfoori, R. and L. Fésüs. 1995. Genetic Polymorphism in Iranian domestic sheep breeds. I. Haemoglobins, Haemopexins and Arylesterase A.  Állattenyésztés és Takarmányozás. Vol. 44. No. 2: ۹۷-۱۰۷.
 • Osfoori, R. and L. Fésüs. 1995. Genetic Polymorphism in Iranian domestic sheep breeds. II. Transferrins (Tf) and 1 B-glycoproteins (PO2). Állattenyésztés és Takarmányozás. Vol. 44. No. 3: ۱۹۳-۲۰۲.
 • Osfoori, R., F. Sarhaddi and E. Szûcs. 1993. Analysis of factors affecting performance of dairy cattle. 1st paper. Állattenyésztés és Takarmányozás. Vol. 42. No. 4: ۳۰۷-۳۲۴.
 • Sarhaddi, F., R. Osfoori and E. Szûcs. 1993. Analysis of factors affecting performance of dairy cattle. 1st paper. Állattenyésztés és Takarmányozás. Vol. 42. No. 4: ۳۲۵-۳۳۵.
 • Esmaeilkhanian, S., R. Osfoori, M.A. Kamali and P. Horn. 2004. Genetic variation among native chicken breeds of Iran based on biochemical polymorphisms, British Poultry Science, Vol. 45, Number 5 (October 2004): 598-603
 • Qanbari, S., S. Esmaeel Khanian, M.P. Eskandari Nasab and R. Osfoori. ۲۰۰۵. Preliminary study on microsatellite variation of Baluchi sheep breeding flock. Malaysian Journal of Animal Science Vol. 10 (1): 69-75.
 • Qanbari, S., H. Mehri, R. Osfoori and M. Pashmi .High rate of null allele occurrence in OLADRBps microsatellite locus confirms hypervariability of the motif. 57th Annual meeting of the European association for animal production. Antalya, Turkey. September 17-20, 2006.
 • Abbasi, M.A., R.Vae=Torshi=i1 A. Nejati Javaremi and R. Osfoori. 2006. Introducing the suitable model for analysis of the lamb body weight using Log likelihood ratio test. 57th Annual meeting of the European association for animal production. Antalya, Turkey. September 17-20, 2006.
 • Qanbari, S., R. Osfoori and M. Pashmi. .2006. Direct  DNA test to detect Callipyge mutation in some Iranian native sheep. 57th Annual meeting of the European association for animal production. Antalya, Turkey. September 17-20, 2006.
 • Osfoori, R. and L. Fésüs. 1994. Genetic polymorphism of Transferrins (Tf) in Iranian domestic sheep breeds. A Magyar Genetikusok Egyesülete III. Konferenciája, Debrecen. Abstracts: P 22.
 • Osfoor, R. and L. Fésüs. 1995. Biochemical polymorphisms in Iranian sheep breeds. Abstract submitted to 46th Annual Meeting of the European Association for Animal Production.
 • Szûcs, E., J. Dohy., J. Völgyi Csík., and Osfoori R. and Sarhaddi, F. 1992. Results of upgrading program in a dairy herd with inclusion of Holstein- Friesian breed. 8th World Holstein Friesian Conference, Hungary (Poster section): P 36.
 • Szûcs, E., J. Dohy., J. Völgyi Csík., F. Sarhaddi., and Osfoori R. 1992. Estimation of genotype x Seasonal interaction in a dairy herd upgraded by Holstein Friesian genes. Proceeding of 8th World Holstein Friesian Conference, Hungary (Poster section). P  ۳۵.
 • Qanbari, S. R. Osfoori., M. P. Eskandari Nasab., and R. Rostamkhani. 2005. Marker Assisted Introgression of  FecB gene into Afshari sheep,  The 4th  National Biotechnology Congress (Kerman August 2005).
 • Qanbari, S., M. P. Eskandari Nasab., R. Osfoori., M. Shahmoradi., and A. Hagh Nazari. 2005. Opportunities and benefits of applying GM; A confirming view. First National Congress on Bio safety. Karaj. Iran.
 • Qanbari, S., M. P. Eskandari Nasab., R. Osfoori. 2005. Genetically engineered crops; a scientific present to the hunger or a threat to mankind food safety. First National Congress on.

مقالات فارسی

 • عباسی، م.ع.، ا. نجاتی جوارمی.، ر. واعظ ترشیزی و ر. عصفوری. ۱۳۸۵. تعیین برنامه مناسب برای اصلاح نژاد گوسفند بلوچی. مجله پژوهش و سازندگی. امور دام و آبزیان. شماره ۷۶. صص ۱۴۳-۱۳۸.
 • قنبری، ر. عصفوری و اسکندری‌نسب. ۱۳۸۶. ارزیابی پلی‌مورفیسم ژنتیکی گله اصلاحی گوسفند افشاری با هدف وارد نمودن ژن FecB. مجله علوم کشاورزی ایران.
 • عباسی، م‌.ع.، ر. واعظ ترشیزی، ا. نجاتی جوارمی و ر. عصفوری. ۱۳۸۴. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در گوسفندان نژاد بلوچی ایستگاه عباس‌ آباد. پژوهش و سازندگی. جلد ۱۷. شماره ۴:صص ۸۰-۷۵.
 • عباسی، م‌.ع.، ر. واعظ ترشیزی، ا. نجاتی جوارمی و ر. عصفوری. ۱۳۸۳. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در گوسفندان نژاد بلوچی ایستگاه عباس‌ آباد. فصلنامه علمی پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی. شماره ۶۵.
 • رستم‌خانی، ر و ر. عصفوری. گوسفند نژاد افشاری. همایش توسعه کشاورزی استان زنجان. ۲۷/۳/۱۳۸۵. زنجان.
 • واعظ ترشیزی، ر.، ا. نجارتی جوارمی، و ر. عصفوری. تعیین مناسب‌ترین مدل برای تجزیه و تحلیل آماری صفات وزن بدن در گوسفند بلوچی. چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی کشاورزی سراسر کشور.۲ تا ۴ آذر ۸۴. مشهد.
 • عباسی، م‌.ع.، ر. واعظ ترشیزی.، ا. نجارتی جوارمی و ر. عصفوری. برآورد مولفه‌های کو (واریانس) صفات مهم اقتصادی گوسفند بلوچی. دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور. آذر ۱۳۸۴. کرج.
 • عباسی، م‌.ع.، ا. نجارتی جوارمی، ر. واعظ ترشیزی و ر. عصفوری. مقایسه استراتژی‌های اصلاح نژاد گوسفند بلوچی با روش شبیه‌سازی کامپیوتری. دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور. آذر ۱۳۸۴. کرج.
 • قنبری، صابر.، ح. مهری.، ر. عصفوری و م. پشمی. فراوانی بالای وقوع آلل صفر در جایگاه میکروساتلایت OLA-DRB2ps. دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور.
 • قنبری، صابر.، ر. عصفوری.، م.پ.، اسکندری‌نسب، ر. رستم‌خانی و ح. سعیدمحمدی. وارد نمودن ژن FecB به گله اصلاحی گوسفند افشاری: ارزیابی اولیه از محتوای پلی مورفیسم و قابلیت استفده از داده‌های مولکولی. دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور.
 • قنبری، صابر.، ر. عصفوری و  ع.، حق‌نظری. قابلیت استفاده از داده‌های میکروساتلایت در بررسی تنوع ژنتیکی و تشخیص فردی و والدینی. دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور.
 • قنبری، صابر.، ر. عصفوری.، م.پ.، اسکندری‌نسب و ر. رستم‌خانی. وارد نمودن ژن چند قلو زایی FecB به گوسفند نژاد افشاری به روش MAI. چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. ۲۶-۲۴ مرداد ۸۴. کرمان.