تلقیح مصنوعی (سرویکال، واژینال و لاپاراسکوپی) با اسپرم قوچ‌های هوموزایگوت شاید ارزشمندترین کار مدیریتی-اقتصادی باشد که توسط دامداران مورد استفاده قرار می‌گیرد و استفاده بهینه و موثر از دام را فراهم می سازد. با استفاده از این روش بازدهی تولید مثل در گله‌های اصلاحی به شدت افزایش یافته و از طریق تولید نتاج بیشتر پیشرفت‌های زیادی در امر اصلاح نژاد حاصل می‌شود. استفاده کردن از اسپرم منجمد گوسفند در روش‌های سرویکال و واژینال موفقیت آمیز نبوده و استفاده از این تکنیک را در گوسفند محدود کرده است اما پیشرفت‌های اخیر در زمینه افزایش بازده تلقیح مصنوعی در گوسفند و گسترش تکنیک هایی مانند همزمان سازی فحلی و توسعه برنامه‌های اصلاح نژادی همچنین استفاده از روش لاپاراسکوپی در میش باعث بهبود چشمگیر وضعیت آن شده است. با استفاده از این روش می توان از آمیزش میش‌ها با قوچ هوموزایگوت (قوچ برتر و اصلاح شده) مطمئن شد بعلاوه در حین اسپرم‌گیری قوچ‌هایی که توان جنسی کمی دارند، شناسایی و درمان یا حذف می شوند. از مزایای دیگر این روش این است که تولید کنندگان کوچک در صورتیکه بتوانند اسپرم مورد نیاز خود را تامین کنند نیازی به نگهداری قوچ در گله نخواهند داشت هزینه و نگهداری قوچ ها از نظر جایگاه و تغذیه کمتر، و مدیریت گله بهتر خواهد شد. با دقت و توجه فراوان در فرایندهای تهیه و فراوری اسپرم، احتمال گسترش بیماری‌های تناسلی کاملا کاهش می‌یابد. شرکت آراژن ویرا ایرانیان با استفاده از روش‌های علمی جدید و متکی بر دانش فنی این شرکت در حال حاضر پروژه‌های تلقیح مصنوعی با اسپرم تازه ۱۶ راس از قوچ‌های هوموزایگوت را در سراسر کشور در پرونده کاری خود دارد و با تولید و ذخیره سازی اسپرم‌های منجمد در حال حاضر تلقیح مصنوعی از طریق لاپاروسکوپی را نیز انجام می‌دهد.

0 0 votes
امتیاز به این محصول